Avtal, tips & råd

När du anlitar en reparatör, hantverkare eller någon annan näringsidkare för att få en tjänst utförd har du ett lagstadgat konsumentskydd. Se till att ha ett skriftligt avtal. Det förhindrar missförstånd och du får betydligt lättare att få rätt vid en reklamation.

Konsumenttjänstlagen

Tyvärr händer det att hantverkstjänster, reparationsarbeten och liknande försenas, inte blir riktigt gjorda eller att det uppstår något annat oförutsett problem. Vad som gäller då står i konsumenttjänstlagen.

Konsumenttjänstlagen om att anlita hantverkare, reparatör eller liknande
(Du kommer till OmBoende.se som är ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket.)

Skriv tydliga avtal

Avtalet mellan dig och hantverkaren bör vara skriftligt och baserat på ett bra standardformulär. ABS 09 är ett sådant.

ABS 09
(Du kommer till OmBoende.se som är ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket.)

Missnöjd med en hantverkare

Konsumentverkets klagoguide hjälper dig att skriva en reklamation.

Tll konsumentverkets klagoguide
(Du kommer till Konsumentverkets klagoguide.)

Var & när?

Län:


Kommun:


Tidpunkt:

Vad behöver du hjälp med?

Rubrik (Max 45 tecken):


Objektskategori:


Beskriv uppdraget:

Kontaktinformation

Namn:


E-post:


Telefon: (Frivilligt)


Jag godkänner användaravtalet
för denna tjänst. *